9.9.09

Surove brojke

City of NišImage via Wikipedia
Srbija je na listi najkonkurentijih ekonomija sveta pala sa 85. na 93. mesto, pokazuje danas objavljeni izveštaj Svetskog ekonomskog foruma. Međunarodni dan pismenosti Srbija dočekuje sa 1,3 miliona ljudi koji nemaju osnovnu školu.


Reblog this post [with Zemanta]

Нема коментара: