1.3.13

Najbitnija pitanja kod selidbe u inostranstvo

Odlučili ste da se preselite u inostranstvo. Evo ključnih pitanja na koja treba potražiti odgovor pre nego što donesete konačnu odluku.

Visina poreza - Generalno svuda u svetu se plata ugovara u bruto iznosu. Treba proveriti koliki je porez u datoj zemlji i shodno tome izračunati neto iznos koji će ostati na kraju meseca (kako popularno kažu, take home deo). Vrlo često postoje online kalkulatori poreza gde se kao ulazni parametar unese godišnja plata, a izlaz je mesečna neto plata.

Troškovi života - Troškovi života zavise od životnog stila i jako ih je teško generalizovati. Zato svako ponaosob pre selidbe treba da proveri cene najkrupnijih stavki. Stanarina je definitivno najskuplji deo plate, mada ni školarine za decu nisu zanemarive u nekim zemljama. Takođe treba obratiti pažnju na tekuće troškove (struja, voda, grejanje) koji su takođe visoki.

Uslovi radne vize - postoje razne vrste radnih viza, ali generalno mogu da se svrstaju u 3 grupe:
  1. Nosilac radne vize može da živi i radi u zemlji, porodica nema nikakva prava
  2. Nosilac radne vize može da živi i radi u zemlji, porodica može da živi ali ne može da radi u zemlji
  3. Nosilac radne vize i članovi porodice mogu da žive i rade u zemlji (kad kažem članovi porodice, prvenstveno mislim na supružnika)
Jako je bitno da članovi porodice mogu da rade. Džaba vam odlično zaposlenje ako muž/žena sede kući i nisu u mogućnosti da rade. U poslednje vreme je mnogo zemalja promenilo zakonodavstvo pa je opcija 3 sve češća, dok je ranije opcija 2 bila najčešća. Opciju 1 zaobilaziti u širokom luku.

Dugoročne mogućnosti - Ako se već selite negde, možda vam se tu i svidi, tako da je jako bitno proveriti koja je putanja do državljanstva te zemlje. Ta putanja jako često zavisi od tipa vize sa kojom ste u zemlji.

Zdravstveno osiguranje - Zdravstveni sistem se razlikuje od zemlje do zemlje. Treba detaljno proučiti kako sistem funkcioniše, da li vam je potrebna privatna polisa osiguranja i ako jeste šta ona pokriva. Ovde treba otvoriti četvore oči, zdravlje nije za igranje, a bolnički troškovi mogu da budu astronomski za naše pojmove.

Srećno !