9.9.09

O izveštaju svetskog ekonomskog foruma

Već sam spominjao izveštaj svetskog ekonomskog foruma, na kome smo spali na 93. mesto. Našao sam izveštaj i pročitao ga, ko je izainteresovan može ga naći ovde. Izdvojio sam par interesantnih detalja:

Lista izgleda ovako
...
90. Gruzija
91. Jamajka
92. Senegal
93. Srbija
94. Sirija
95. Dominikanska Republika
96. Albanija
...

Top 5 najproblematičnijih faktora
  • Korupcija
  • Promenljivi zakoni i propisi
  • Pristup finansiranju, tj. nedostatak istog
  • Neefikasna državna birokratija
  • Inflacija
Bookmark and Share

Нема коментара: