20.11.11

Lista želja NG 2012

Iako mi do sada niko ništa nije kupio sa listi želja koje pravim za NG (osim što kupujem sam sebi :)) nastavljam sa novogodišnjom praksom. Pa ako neko želi da me obraduje kutijom ispod novogodišnje jelke, evo par prigodnih stvari. Proširena lista je na www.thefancy.com/djdule

18.11.11

Otvoreno školovanje


  • Kreirati open source forume na kojima bi se predlagali tekstovi knjiga i video predavanja
  • Kreirati telo koje će predložene tekstove i videa da proverava i odobrava za upotrebu u školama. Telo treba da bude sačinjeno tako da ne može da bude ni pod čijim uticajem
  • Od predloženog teksta formirati knjige koje će učenicima biti distribuirane u nekoliko open source formata
  • Sve učenike od početka školovanja opremiti računarima koji mogu da čitaju spomenute knjige, imaju pristup Internetu i budu upotrebljivi za sve vrste Internet komunikacije
  • Napraviti jasan transparentan način ispitivanja i ocenjivanja učenika
Postoji li šansa da se tako nešto uradi u Srbiji ?