24.3.04

Da vidimo rade li naša slova
Četri čavčića na čunčiću čučeći ćiuču.
Čađavi odžačar nekakvog lica hoće da mi pokaže štos (ili kakogod)
Izgleda da rade...
Prvi blog post. Da vidimo kako i to cudo radi. Cini mi se da je zasad dobro. Blogspot procedura za pravljenje svega ovoga mi se svidela, jednostavna je...