26.8.07

Zašto /dev/tty ?

Da li vas je ikada zanimalo zašto se terminalski uređaji na Linux/Unix sistemima zovu tty ? 60ih godina, kada su računari počeli da se ozbiljnije razvijaju nije bilo terminala u obliku kakvih ih danas znamo, pa su za komunikaciju sa računarima korišćeni teleprinteri. Najpoznatija firma koja je proizvodila teleprintere bila je Teletype, a najčešće korišćen model za terminalske namene bio je Teletype ASR 33 (na slici). Od imena firme nastala je skraćenica TTY, pa otud i ime konzolnog uređaja.

Нема коментара: