15.6.10

EU kada ?

Čitam sad izjavu Božidara Đelića: " Proces ratifikacije je važan jer na taj način Srbija postaje pridružena članica EU. Cilj je da postanemo kandidat do sredine 2011".

Podsetiću na izjavu Zorana Đinđića: "Naš cilj je, i mi našu zemlju vidimo da 2004. godine bude zvanični kandidat za Evropsku uniju, da 2010. godine bude ravnopravni član Evropske unije. Sve prepreke na tom putu ćemo uklanjati, bilo da se zovu Milošević, da se zovu ustavi, bilo da se zovu zakoni. Ne postoji ni jedna prepreka koja može da nas zaustavi na tom putu. Kao čoveka koga drže pod vodom 50 godina, u njegovoj želji da dođe do vazduha, do kiseonika, tako i Srbiju ne može ništa da zaustavi na tom putu do kiseonika, a to je Evropa, to je porodica demokratskih, modernih, razvijenih zemalja."

Zoran Đinđić je znao šta radi i zašto daje takve izjave. Mi možemo da budemo u EU jako brzo, ali ne sa ovakvim političarima i ovakvom politikom. Njima definitivno ne odgovara da uđu u EU, tamo nema bahaćenja, nema krađa, nema nameštanja tendera, mutnih privatizacija, tajkuna koji ne plaćaju poreze državi, ljudska prava se poštuju a sudovi funkcionišu.


Bookmark and Share

Нема коментара: