27.5.10

Ako je verovati magazinu Business Pundit, evo liste najvećih industrija na svetu:

1. Droga - više od 300 milijardi US$ godišnje. Samo marihuana je 142 milijarde godišnje.
2. Odbrambena industrija (naoružanje i sl.) - 1.14 triliona US$ potrošeno u 2007.
3. Prostitucija - 108 milijardi US$
4. Nafta - 2.5 trilona US$
5. Falš i piratski proizvodi (oprema, lekovi, auto delovi, garderoba, muzika, filmovi, softver)
6. Sport
7. Kocka
8. Bankarski sektor
9. Alkohol
10. Pornografija
11. Farmacetuski proizvodi
12. Industrija zabave
13. Trgovina ljudima (trafiking)

Moram da priznam da sam bio iznenađen, ništa IT, biomedicina, energetika. Sa druge strane, ovo potvrđuje moju staru izreku da su "kurve, kocka i alkohol biznisi koji ne mogu da propadnu".
Bookmark and Share

Нема коментара: