24.3.04

Da vidimo rade li naša slova
Četri čavčića na čunčiću čučeći ćiuču.
Čađavi odžačar nekakvog lica hoće da mi pokaže štos (ili kakogod)
Izgleda da rade...

Нема коментара: